Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14 w zgodzie z art. 92 ust. 2 w powiązaniu z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie publicznym na Przetarg nieograniczony została wybrana oferta Wykonawcy:Nazwa zadania: Zadanie 1. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie budowy gazociągu i przyłączy w gminie Góra Kalwaria i częściowo w gminie Piaseczno


Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta:

Gazoprojekt S A Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
Strzegomska 55a
53-611  Wrocław

"JT-Zakład Budowy Gazociągów" Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25
01-224  Warszawa


Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania 1 wybrano firmę: Konsorcjum firm: (lider konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław (partner konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, tj. - Kryterium 1 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie gazociągów. – 55%, - 55 punktów - Kryterium 2 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WRAZ Z PRAWEM OPCJI) – 40% - 40 punktów - Kryterium 3 - cena za opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej za każde rozpoczęte 50 mb gazociągu (PRAWO OPCJI) – 5% - 5 punktów Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagania zawarte w SIWZ wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – ofercie przyznano 100,00 punktów w kryterium cena. Liczba złożonych ofert 2 Oferta Nr 1: Konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (lider konsorcjum), GasOil ENGINEERING A.S., Tatranska 742, 059 34 Spisska Teplica Słowacja (partner konsorcjum), Oferta Nr 2: (Lider Konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, (partner Konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa


Nazwa zadania: Zadanie 2.: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie budowy gazociągu i przyłączy w gminie Prażmów (wschodnia część) i częściowo w gminie Piaseczno


Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta:

Gazoprojekt S A Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
Strzegomska 55a
53-611  Wrocław

"JT-Zakład Budowy Gazociągów" Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25
01-224  Warszawa


Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania 1 wybrano firmę: Konsorcjum firm: (lider konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław (partner konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, tj. - Kryterium 1 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie gazociągów. – 55%, - 55 punktów - Kryterium 2 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WRAZ Z PRAWEM OPCJI) – 40% - 40 punktów - Kryterium 3 - cena za opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej za każde rozpoczęte 50 mb gazociągu (PRAWO OPCJI) – 5% - 5 punktów Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagania zawarte w SIWZ wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – ofercie przyznano 100,00 punktów w kryterium cena. Liczba złożonych ofert 2 Oferta Nr 1: Konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (lider konsorcjum), GasOil ENGINEERING A.S., Tatranska 742, 059 34 Spisska Teplica Słowacja (partner konsorcjum), Oferta Nr 2: (Lider Konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, (partner Konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa


Nazwa zadania: Zadanie 3.: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie budowy gazociągu i przyłączy w gminie Prażmów (zachodnia część) i częściowo w gminie Piaseczno


Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta:

Gazoprojekt S A Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
Strzegomska 55a
53-611  Wrocław

"JT-Zakład Budowy Gazociągów" Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25
01-224  Warszawa


Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania 1 wybrano firmę: Konsorcjum firm: (lider konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław (partner konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, tj. - Kryterium 1 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie gazociągów. – 55%, - 55 punktów - Kryterium 2 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WRAZ Z PRAWEM OPCJI) – 40% - 40 punktów - Kryterium 3 - cena za opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej za każde rozpoczęte 50 mb gazociągu (PRAWO OPCJI) – 5% - 5 punktów Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagania zawarte w SIWZ wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – ofercie przyznano 100,00 punktów w kryterium cena. Liczba złożonych ofert 2 Oferta Nr 1: Konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (lider konsorcjum), GasOil ENGINEERING A.S., Tatranska 742, 059 34 Spisska Teplica Słowacja (partner konsorcjum), Oferta Nr 2: (Lider Konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, (partner Konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa


Nazwa zadania: Zadanie 4.: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie budowy gazociągu i przyłączy w gminie Tarczyn i częściowo w gminie Piaseczno


Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta:

Gazoprojekt S A Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
Strzegomska 55a
53-611  Wrocław

"JT-Zakład Budowy Gazociągów" Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25
01-224  Warszawa


Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania 1 wybrano firmę: Konsorcjum firm: (lider konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław (partner konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, tj. - Kryterium 1 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie gazociągów. – 55%, - 55 punktów - Kryterium 2 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WRAZ Z PRAWEM OPCJI) – 40% - 40 punktów - Kryterium 3 - cena za opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej za każde rozpoczęte 50 mb gazociągu (PRAWO OPCJI) – 5% - 5 punktów Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagania zawarte w SIWZ wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – ofercie przyznano 100,00 punktów w kryterium cena. Liczba złożonych ofert 2 Oferta Nr 1: Konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (lider konsorcjum), GasOil ENGINEERING A.S., Tatranska 742, 059 34 Spisska Teplica Słowacja (partner konsorcjum), Oferta Nr 2: (Lider Konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, (partner Konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa


Nazwa zadania: Zadanie 5.: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie budowy gazociągu i przyłączy w gminie Żabia Wola


Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta:

Gazoprojekt S A Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
Strzegomska 55a
53-611  Wrocław


Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że w zakresie Zadania 1 wybrano firmę: Konsorcjum firm: (lider konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław (partner konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, tj. - Kryterium 1 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie gazociągów. – 55%, - 55 punktów - Kryterium 2 - cena za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WRAZ Z PRAWEM OPCJI) – 40% - 40 punktów - Kryterium 3 - cena za opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej za każde rozpoczęte 50 mb gazociągu (PRAWO OPCJI) – 5% - 5 punktów Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagania zawarte w SIWZ wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – ofercie przyznano 100,00 punktów w kryterium cena. Liczba złożonych ofert 2 Oferta Nr 1: Konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice (lider konsorcjum), GasOil ENGINEERING A.S., Tatranska 742, 059 34 Spisska Teplica Słowacja (partner konsorcjum), Oferta Nr 2: (Lider Konsorcjum) Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, (partner Konsorcjum) JT Zakład Budowy Gazociągów sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 WarszawaPowrót do listy